ARF22_PATTI_SMITH_02_JORDIVIDAL_REDES

patti smith azkena rock 2022